(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành - Chi nhánh Hà Nội vừa thông báo bán đấu giá đối với tài sản là khoản nợ của Công ty CP Gia Hiển với giá khởi điểm 36,555 tỷ đồng. Người có tài sản là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Cụ thể, khoản nợ của Công ty CP Gia Hiển có tổng dư nợ gốc và lãi kèm theo tạm tính đến hết ngày 30/4/2021 là 36,555 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 23,376 tỷ đồng, dư nợ lãi tính theo lãi suất trong hạn là 9,136 tỷ đồng.

Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với khoản nợ bao gồm: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; hàng tồn kho và các khoản phải thu của Công ty CP Gia Hiển. Trong đó, quyền sử dụng đất có diện tích 753,5 m2, đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, chi phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua khoản nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán khoản nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 26/8/2021 tại Chi nhánh Hà Nội - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành.