(BĐT) - Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, năm 2021, huyện Phù Ninh dự kiến quý I bán đấu giá 15 ô đất; quý II bán đấu giá 144 ô đất; quý III và IV bán đấu giá 73 ô đất.

Năm 2020, huyện Phù Ninh đã tiến hành bán đấu giá tổng số 83 ô đất, diện tích đất ở là 17.130 m2 tại các vị trí Núi Làng (thị trấn Phong Châu); Đồng Giàn, Ao Sen (xã Hạ Giáp); Khuân Nguyễn (xã Tiên Phú); Bắp Bò (xã Phú Lộc). Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 37,151 tỷ đồng.