(BĐT) -  Công ty đấu giá hợp danh Công Minh vừa thông báo bán đấu giá lô tài sản hàng hóa là hóa chất và khí hóa lỏng vào ngày 19/8. Tài sản này hiện thuộc quyền quản lý của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank).

Cụ thể, tài sản bán đấu giá bao gồm: 2.201,38 tấn Mono Ethylene Glycol (MED), giá khởi điểm 43,107 tỷ đồng; 257,33 tấn khí hóa lỏng (LPG), giá khởi điểm 711,055 triệu đồng. Các tài sản này hiện đang đươc lưu giữ tại kho của Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí tại Lô CN5.5A, khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 2 đến 16/8/2021. Khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện là tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp. Tổ chức tham gia đấu giá phải có năng lực tài chính; phải có giấy phép hành nghề (giấy phép vận chuyển, giấy phép hành nghề xử lý, sử dụng) do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với 2 loại hàng hóa trên, địa bàn hoạt động, phương tiện chuyên dụng vận chuyển, xử lý, hiệu lực hoạt động của giấy phép. Tổ chức trúng đấu giá phải có phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố phát sinh trong quá trình thu gom, bốc dỡ, vận chuyển 2 loại hàng hóa trên.

Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là hơn 43,8 tỷ đồng. Cuộc bán đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 19/8/2021.