(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị mới phía Nam sông Đào và các khu tái định cư: Phạm Ngũ Lão II, Trầm Cá, Đồng Quýt, Cửa Nam - TP. Nam Định. Tổng giá khởi điểm bán đấu giá là 152,272 tỷ đồng.
Ảnh minh họa internet

Ảnh minh họa internet

Quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới phía Nam sông Đào và các khu tái định cư: Phạm Ngũ Lão II, Trầm Cá, Đồng Quýt, Cửa Nam - TP. Nam Định được phân chia làm 112 thửa đất, phần lớn là các thửa đất có vị trí tại Khu đô thị mới phía Nam sông Đào. Giá khởi điểm từ 14 - 20 triệu đồng/m2.

Khách hàng xem thực địa các lô đất đấu giá trong 2 ngày 26 - 27/8/2021. Tổ chức đấu giá cho biết, khách hàng tham gia đấu giá là hộ gia đình (mỗi hộ gia đình chỉ được 1 người tham gia đấu giá), cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Mỗi người tham gia đấu giá có quyền mua nhiều bộ hồ sơ để đăng ký đấu giá nhiều thửa đất khác nhau nhưng tương ứng với mỗi thửa đất phải có đơn đăng ký tham gia, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước mua đấu giá.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, một vòng cho tất cả các thửa đất tại cùng khu tái định cư, có cùng hình thức phân lô và cùng giá khởi điểm (gọi là cùng một khu vực đấu giá).

Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra ngày 12/9/2021 tại Hội trường Thống Nhất - UBND thành phố Nam Định (số 10 Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định). Tất cả khách hàng đến đăng ký tham gia đấu giá và tham dự cuộc đấu giá phải tuân thủ nguyên tắc “5K” và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại từng thời điểm cụ thể trong quá trình tổ chức cuộc đấu giá.