(BĐT) - Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015 của Sở KH&ĐT Bắc Ninh cho biết, thực hiện các kết luận thanh tra, Sở KH&ĐT Bắc Ninh đã yêu cầu xử lý về kinh tế  tổng số tiền gần 2,6 tỷ đồng đối với các vi phạm về đấu thầu.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong đó, thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra tại UBND huyện Tiên Du là 102,757 triệu đồng; tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống là 241,668 triệu đồng, đồng thời giảm trừ giá trị quyết toán công trình 348,61 triệu đồng; tại UBND huyện Lương Tài là 229,291 triệu đồng, giảm trừ khi quyết toán công trình 699,969 triệu đồng; và tại Ban quản lý dự án thuộc Sở GTVT Bắc Ninh với yêu cầu giảm trừ khi quyết toán công trình là 645,21 triệu đồng.

Cùng với Sở KH&ĐT, trong năm 2015, tại một số đơn vị, chủ đầu tư cũng thực hiện các cuộc kiểm tra nhằm giám sát chặt chẽ công tác đấu thầu tại các dự án trọng điểm. Điển hình như, Sở Y tế đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác đấu thầu tại 3 đơn vị bệnh viện tuyến huyện và 1 bệnh viện tuyến tỉnh; Sở Xây dựng lồng ghép 29 cuộc thành tra, kiểm tra chuyên ngành với công tác đấu thầu.

Các vi phạm, thiếu sót phát hiện qua thanh tra, kiểm tra và giám sát công tác đấu thầu tại các đơn vị nêu trên bao gồm: nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng không đúng quy định; không tiến hành đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; mở thầu không tuân theo chỉ dẫn tại các thông tư hướng dẫn; sai quy trình thương thảo hợp đồng; không đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định…

Năm 2015, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 997 gói thầu, giá trị tiết kiệm qua các hình thức lựa chọn nhà thầu là 87.171 triệu đồng. Tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu rộng rãi đạt 2,83%; đấu thầu hạn chế đạt 2,54%; chỉ định thầu đạt 4,73% và chào hàng cạnh tranh đạt 1,02%.