Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên đối với công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và công dân từ các tỉnh, thành phố trên cả nước về tỉnh Bắc Ninh sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Bắc Ninh cũng sẽ tạm dừng quán karaoke từ 0 giờ ngày 3/5 để phòng chống dịch COVID-19

Bắc Ninh cũng sẽ tạm dừng quán karaoke từ 0 giờ ngày 3/5 để phòng chống dịch COVID-19

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau kỳ kì nghỉ lễ 30/4. Theo đó, tỉnh này tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0 giờ 00 ngày 3/5.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh Bắc Ninh tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0 giờ 00 ngày 3/5 cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tất cả người dân khi quay trở lại tỉnh Bắc Ninh sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bắt buộc phải khai báo y tế trên ứng dụng https://Ncovi.vn hoặc phần mềm https://tokhaiyte.vn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về việc khai báo y tế của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, học sinh, sinh viên và người lao động khác... trực thuộc.

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên đối với công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và công dân từ các tỉnh, thành phố trên cả nước về tỉnh Bắc Ninh sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5 theo thống kê danh sách của Công an tỉnh và các địa phương.

Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an cơ sở chủ trì, phối hợp Tổ COVID-19 cộng đồng (đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng), lập danh sách người dân quay trở lại tỉnh và trên địa bàn quản lý sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5 để giám sát, quản lý và tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch. Xử lý nghiêm, nhất là đối với những trường hợp không chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch, không thực hiện quy định 5K.

Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức quản lý, giám sát nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao là người nước ngoài của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày về cơ sở lưu trú, nơi làm việc để tiếp tục theo dõi, giám sát y tế 14 ngày theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại quy trình tiếp nhận, quản lý, giám sát và bàn giao công dân sau khi hoàn thành cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh và các tỉnh, thành phố khác về địa phương quản lý theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 10/5.

Theo Tiền Phong