(BĐT) - Ngày 25/7/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh có Văn bản số 2233/UBND-XDCB về triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại công trường thi công trên địa bàn Tỉnh.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo văn bản này, ngày 19/7/2021, Chủ tịch UBND Tỉnh đã có Văn bản số 2142/UBND-XDCB, trong đó yêu cầu tất cả những người đang làm việc trên các công trường xây dựng, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, cảng thủy nội địa, các khu vực bốc dỡ hàng hóa, các khu dịch vụ kho vận, cảng logistics hàng tuần phải xét nghiệm tối thiểu 1 lần/tuần (100% số người đi làm). Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế một số công trường xây dựng, đặc biệt các công trình nhà dân cho thấy một số lao động không đeo khẩu trang, một số lao động chưa được xét nghiệm lần nào, một số lao động đi/về giữa các tỉnh, thành phố khác và tỉnh Bắc Ninh không được kiểm soát.

Để chấn chỉnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại các khu vực nêu trên theo Văn bản số 2142/UBND-XDCB của Chủ tịch UBND Tỉnh.

Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh, các chủ đầu tư dự án là các sở, ngành, các địa phương, ban quản lý khu vực phát triển đô thị, Ban Quản lý dự án xây dựng các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm yêu cầu các doanh nghiệp/nhà thầu xây dựng hàng tuần phải xét nghiệm tối thiểu 1 lần cho 100% những người làm trên công trường, gửi kết quả xét nghiệm (photo, scan) hoặc lập nhóm zalo để gửi kết quả xét nghiệm cho chủ đầu tư. Nếu doanh nghiệp/nhà thầu nào không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định thì xử lý vi phạm hoặc dừng thi công…

Đối với công trình xây dựng của các hộ gia đình, công trình riêng lẻ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm yêu cầu các hộ gia đình, chủ thầu xây dựng hàng tuần phải xét nghiệm tối thiểu 1 lần cho 100% những lao động đang làm việc tại công trình của mình, gửi kết quả xét nghiệm (photo, scan) hoặc lập nhóm zalo để gửi kết quả xét nghiệm cho UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế hạ tầng, đội quản lý trật tự đô thị.