(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao thị xã Từ Sơn theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, thời gian tới, Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn (Bên mời thầu) sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 238,8 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 13 tháng.

Dự án do Công ty Tất Thắng (TNHH) có trụ sở tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh là nhà đầu tư lập đề xuất dự án và đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt đề xuất từ tháng 10/2017 với tổng mức đầu tư hơn 257 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 17,59 ha; thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2020.