(BĐT) - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (Bên mời thầu) thông báo mời thầu đối với 2 dự án đầu tư có sử dụng đất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Một là, Dự án Đầu tư xây dựng khu dịch vụ và thương mại tổng hợp tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có tổng chi phí thực hiện Dự án 32,24 tỷ đồng, được đầu tư trên diện tích 0,7 ha tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành.

Hai là, Dự án Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ tại xã Xuân Lâm sẽ được kêu gọi nhà đầu tư thực hiện với tổng chi phí 19,334 tỷ đồng, trên diện tích đất khoảng 1,2 ha.