(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Thụ Ninh, phường Vạn An, TP. Bắc Ninh. Công ty CP Công nghệ Cơ - Điện lạnh (hiện đã đổi tên thành Công ty CP Công nghệ Cơ - Điện lạnh và bất động sản Kim Cương) sẽ là nhà đầu tư Dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 90.190,7 m2. Tổng mức đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật là 77,694 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 62,265 tỷ đồng, chi phí dự phòng là 7,063 tỷ đồng và các chi phí khác. Nhà đầu tư sẽ thực hiện Dự án trong 2 năm từ 2020 - 2021.