(BĐT) - Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, về KH đầu tư công năm 2022, đối với nguồn vốn bổ sung từ ngân sách trung ương, ưu tiên phân bổ để thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành và khởi công mới một số dự án có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của Tỉnh, nhu cầu năm 2022 khoảng 598,7 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, Tỉnh dự kiến kế hoạch năm 2022 là 6.151 tỷ đồng. Đối với nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp dành để đầu tư dự kiến là 94 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về giải ngân kế hoạch vốn năm 2021, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã giao chi tiết là 7.196 tỷ đồng, kết quả giải ngân đến ngày 31/8/2021 đạt tỷ lệ 58,35%. Năm 2021, Tỉnh khởi công mới 7 công trình vốn ngân sách địa phương và 5 công trình vốn trung ương hỗ trợ, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng và cấp thiết.