(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Chỉnh trang đô thị trung tâm thị trấn Thứa, huyện Lương Tài. Theo đó, Dự án sẽ thực hiện cải tạo chỉnh trang đô thị 5 tuyến đường nội thị trung tâm thị trấn Thứa với tổng chiều dài khoảng 6.449 m.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng mức đầu tư Dự án dự kiến là 49,574 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn tiếp theo và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có). Thời gian thực hiện Dự án từ 2019 - 2021.