(BĐT) - Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài với tổng mức đầu tư 179 tỷ đồng. 6 gói thầu được lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020; trong đó, có 5 gói thầu chỉ định thầu và 1 gói thầu đấu thầu rộng rãi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước, Gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây dựng, thiết bị (mới 100%), không bao gồm các hạng mục trạm biến áp, thiết bị nội thất có giá gói thầu là 114,793 tỷ đồng.

5 gói thầu được chỉ định thầu gồm: Gói thầu số 5: Rà phá bom, mìn, vật nổ; Gói thầu số 6a: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Gói thầu số 7: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc; Gói thầu số 7a: Thẩm tra đề cương, dự toán nén tĩnh; Gói thầu Bảo hiểm công trình.