(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường trục trung tâm Nhân Thắng kéo dài đi đường dẫn cầu Bình Than. Dự án được xây dựng tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh với tổng chiều dài 1.986 m, tổng mức đầu tư là 59,95 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Điểm đầu Dự án xuất phát từ Km0+00 (tiếp nối với Dự án Đầu tư xây dựng đường trục trung tâm đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình); điểm cuối kết thúc tại Km1+986. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2020 - 2022.