(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành. 
Khu đất dự án Khu nhà xã Đại Đồng Thành chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Ảnh minh họa

Khu đất dự án Khu nhà xã Đại Đồng Thành chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Ảnh minh họa

Theo đó, khu đất rộng 8.800,2m2 (trong tổng diện tích 10.272,5m2 theo Quyết định giao đất số 354/QĐ-UBND ngày 5/7/2019 của UBND tỉnh) gồm 38 lô đất ở (diện tích 3.639,4m2) và đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật (5.160,8m2) sẽ được đưa ra bán đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2019.

Hiện khu đất chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Do đây là đất xây dựng Dự án khu nhà ở, nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ phải lập dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở theo quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng mức đầu tư của dự án không thấp hơn mức đầu tư tối thiểu theo quy định của Nhà nước; hoàn thành việc đầu tư xây dựng Khu nhà ở theo quy hoạch chi tiết đối với toàn bộ diện tích 10.272,5m2 và dự án đầu tư được phê duyệt; quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi hoàn thành xong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ khu đất, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm bàn giao cho địa phương quản lý đối với đất công trình công cộng theo quy định (gồm: đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật).

Dự kiến tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước tạm tính theo bảng giá đất  là 5,029 tỷ đồng. Khu đất sẽ được bán đấu giá toàn bộ 8.800,2m2. Hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.