(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại, trưng bày giới thiệu các sản phẩm về gỗ và gia công pallet gỗ tại phường Vạn An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Công ty TNHH Chế biến gỗ Hải Hậu (địa chỉ tại TP. Bắc Ninh) là nhà đầu tư trúng Dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được xây dựng trên diện tích 1,6 ha, tổng chi phí thực hiện là 87,1 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) là 80 tỷ đồng. Giá trị nộp ngân sách nhà nước là 1,3 tỷ đồng.