(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Xây dựng bãi đỗ xe tĩnh và công trình phụ trợ tại phường Đại Phúc và phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Liên danh Công ty CP Phát triển hạ tầng Minh Phát Lộc - Công ty CP Đầu tư Vĩnh Tuy là nhà đầu tư trúng thầu. Đại diện Liên danh là Công ty CP Phát triển hạ tầng Minh Phát Lộc, có địa chỉ tại Hà Nội.

Theo quy hoạch, diện tích xây dựng của Dự án khoảng 1,5 ha, tổng chi phí thực hiện Dự án là 128,9 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện Dự án là 120,84 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 8,06 tỷ đồng. Giá trị nộp ngân sách nhà nước là 1,739 tỷ đồng.