(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đợt 4 năm 2018. 
Bắc Ninh: 112 tỷ đồng đầu tư Khu thương mại thôn Chân Lạc

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ thôn Chân Lạc.

Địa điểm thực hiện Dự án là xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Khu đất thực hiện Dự án có diện tích 3,5 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư 112 tỷ đồng. UBND huyện Yên Phong được giao làm bên mời thầu.