(BĐT) - Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn vừa cho biết, năm 2019, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 1.151 gói thầu, trong đó có 1.020 gói thầu sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 1 Luật Đấu thầu 2013 và có 131 gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng giá trị tiết kiệm qua các hình thức lựa chọn nhà thầu là 37,865 tỷ đồng so với tổng giá gói thầu được duyệt là 1.297,572 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,91%.

Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019 là đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu. Năm 2019, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện đấu thầu qua mạng 86 gói thầu với tổng giá gói thầu 300,182 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 289,468 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,57%.