(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Bắc Kạn cho biết, năm 2018, toàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 938 gói thầu, với tổng giá gói thầu là 1.309.713  triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.291.379 triệu đồng, chênh lệch giảm 18.334 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình 1,2%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Trong đó có 26 gói thầu được đấu thầu qua mạng (chiếm 2,7% tổng số gói thầu), với tổng giá gói thầu 44.735 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 41.889 triệu đồng, chênh lệch giảm 2.864 triệu đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm 6,4%, cao hơn gấp 5 lần tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu chung của tỉnh này).

Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 912 gói thầu theo phương thức đấu thầu truyền thống với tổng giá gói thầu là 1.271.716 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.256.051 triệu đồng, chênh lệch giảm 15.665 triệu đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,2%), trong đó thông qua đấu thầu rộng rãi tiết kiệm 13.577 triệu đồng, thông qua chỉ định thầu tiết kiệm 1.399 triệu đồng.

Theo đánh giá của Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn, năm 2018, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu của địa phương này còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Số lượng gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu của Bắc Kạn còn chiếm tỷ lệ lớn. Bên cạnh đó, một số gói thầu được đấu thầu rộng rãi nhưng số lượng nhà thầu tham gia dự thầu ít, số lượng nhà thầu đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm chưa nhiều làm cho tính cạnh tranh trong đấu thầu chưa cao.