(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án Xây dựng tuyến đường TP. Bắc Kạn - Hồ Ba Bể.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư 2.337,809 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Hiện tại, 6 gói thầu xây lắp các đoạn tuyến thuộc Dự án đang được lựa chọn nhà thầu, gồm: Gói thầu số 15 (190,305 tỷ đồng); Gói thầu số 16 (91,407 tỷ đồng); Gói thầu số 17 (109,464 tỷ đồng); Gói thầu số 18 (102 tỷ đồng); Gói thầu số 19 (147,854 tỷ đồng); Gói thầu số 20 (148,759 tỷ đồng). Dự kiến 6 gói thầu được mở thầu ngày 3/9/2021.

Tuyến đường có tổng chiều dài 39 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2024.