(BĐT) - Phòng Quản lý đô thị TP. Bắc Giang vừa phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) 2 dự án sử dụng đất.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thứ nhất là Dự án Khu phía Đông thuộc Khu số 1, số 3 thuộc Phân khu số 4, TP. Bắc Giang với tổng chi phí thực hiện dự kiến 735,597 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng 48,55 ha. Thứ hai là Dự án Khu phía Tây thuộc Khu số 1, số 3 thuộc Phân khu số 4, TP. Bắc Giang với tổng chi phí thực hiện dự kiến 644,3 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng 45,51 ha. Hai dự án đều thực hiện tại xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Dũng cũng vừa phát hành HSMT Dự án Khu đô thị mới Phượng Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng với tổng chi phí thực hiện dự kiến 1.434 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng 18,88 ha; thời gian thực hiện hợp đồng 7 năm.