(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang vừa công bố danh mục Dự án Đầu tư Khu đô thị số 3 thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án là 285,403 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được thực hiện trên khu đất có diện tích 23,31ha. Thời gian hoạt động của Dự án không quá 50 năm, trong đó thời gian xây dựng không quá 3 năm. Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án trước 9 giờ ngày 4/12/2020.