(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 2 dự án khu đô thị trên địa bàn có tổng mức đầu tư hơn 432 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi rãi trong nước; phương thức 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Dự án Khu đô thị mới Giáp Nguột - Trại Cầu, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang có tổng mức đầu tư dự kiến 243,33 tỷ đồng. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư bắt đầu từ quý III/2021. Thời gian thực hiện hợp đồng là 2 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Dự án Khu đô thị thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa có tổng mức đầu tư 188,78 tỷ đồng. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư bắt đầu từ quý II/2021. Thời gian thực hiện hợp đồng là 9 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá 24 tháng.