(BĐT) - Sở KH&ĐT Bắc Giang vừa cho biết, UBND tỉnh Bắc Giang đang kêu gọi đầu tư vào Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn theo hình thức hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO). 

Dự án có tổng mức đầu tư 21,2 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của Nhà nước tham gia Dự án là 13,78 tỷ đồng.

Dự án do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang là đơn vị đề xuất, địa điểm thực hiện Dự án là xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2018 - 2020. Mục tiêu của Dự án là xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung bao gồm công trình thu - trạm bơm nước thô, trạm xử lý nước sạch, mạng lưới đường ống truyền tải, phân phối và đấu nối hộ gia đình.