(BĐT) - Tại Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 của tỉnh Bắc Giang, điểm sáng là tỷ lệ giảm giá cao tại các gói thầu mua sắm thuốc tập trung; công tác đấu thầu qua mạng (ĐTQM) đạt chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) lại cho thấy địa phương này chưa đạt về tiêu chí tỷ lệ gói thầu thực hiện ĐTQM.
Năm 2019, Sở Y tế Bắc Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 5 gói thầu mua sắm thuốc tập trung, tỷ lệ giảm giá bình quân đạt 22%. Ảnh: Khánh Trang

Năm 2019, Sở Y tế Bắc Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 5 gói thầu mua sắm thuốc tập trung, tỷ lệ giảm giá bình quân đạt 22%. Ảnh: Khánh Trang

Giảm giá cao ở các gói thầu mua sắm thuốc tập trung

Theo Sở KH&ĐT Bắc Giang, năm 2019, Tỉnh đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 4.144 gói thầu thuộc các dự án đầu tư, dự toán mua sắm sử dụng vốn nhà nước với tổng giá gói thầu là 8.505 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 7.796 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá, tiết kiệm trong đấu thầu là 8,3%.

Trong đó, lựa chọn nhà thầu không qua mạng là 3.692 gói, tỷ lệ giảm giá là 8,8%, lựa chọn nhà thầu qua mạng là 452 gói, tỷ lệ giảm giá là 6,3%. Trong số các gói thầu lựa chọn nhà thầu không qua mạng, số gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh là 448 gói với tổng giá trị là 5.880 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá đạt 9,7%; 3.244 gói chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, tham gia thực hiện của cộng đồng với tỷ lệ giảm giá đạt 2,6 - 4,2%. Đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng, số gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh là 452 gói với tổng giá trị 1.537 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá đạt 6,3%.

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 của Bắc Giang ghi nhận một số gói thầu có tỷ lệ giảm giá cao.

Đơn cử, Sở Y tế Bắc Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 5 gói thầu mua sắm thuốc tập trung gồm: Gói thầu số 1 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị; Gói thầu số 2 Thuốc generic; Gói thầu số 3 Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu; Gói thầu số 4 Dược liệu, vị thuốc cổ truyền; Gói thầu số 5 Vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro.

5 gói thầu này có tổng giá gói thầu là 1.330 tỷ đồng, thu hút được 210 nhà thầu mua HSMT, trong đó có 201 nhà thầu nộp HSDT, 182 nhà thầu vào bước đánh giá về tài chính. Qua đó, có 167 nhà thầu đã trúng thầu các mặt hàng của 5 gói thầu với tổng giá trúng thầu là 1.038 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá đạt 22%. Trong đó, Gói thầu số 4 và Gói thầu số 5 có tỷ lệ giảm giá cao, đạt lần lượt 41,2% và 45,7%. 

Không thống kê một số đơn vị

Sở KH&ĐT Bắc Giang nêu rõ, trong năm 2019, số lượng gói thầu trong phạm vi ĐTQM là 900 gói, tỉnh Bắc Giang thực hiện ĐTQM 452 gói, chiếm tỷ lệ 50,2%. Với số liệu tổng hợp này, có thể thấy, tỉnh Bắc Giang đạt chỉ tiêu về tỷ lệ gói thầu và tổng giá trị gói thầu thực hiện ĐTQM tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ (tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi  đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu).

Tuy nhiên, theo số liệu tại Báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang gửi Bộ KH&ĐT, trong năm 2019, số lượng gói thầu trong phạm vi ĐTQM trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là 1.141 gói thầu, trong đó thực hiện ĐTQM 513 gói, chiếm tỷ lệ 45%; tổng giá trị gói thầu thực hiện ĐTQM đạt tỷ lệ 22,2%. Như vậy, so với số liệu thống kê của Bộ KH&ĐT, tỉnh Bắc Giang chưa đạt chỉ tiêu về số lượng gói thầu thực hiện ĐTQM.

Lý giải về sự sai lệch số liệu này, Sở KH&ĐT Bắc Giang cho biết, Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 của Bắc Giang không thống kê việc tổ chức lựa chọn nhà thầu của một số đơn vị như: Cục Thống kê Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Tòa án Nhân dân Tỉnh, một số công ty cổ phần trên địa bàn… nên số liệu có sự sai lệch.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Giang cho rằng, cơ quan chủ quản của những đơn vị nêu trên không trực thuộc UBND Tỉnh nên việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn của các đơn vị này được báo cáo vào công tác đấu thầu sử dụng phần vốn do UBND tỉnh Bắc Giang quản lý là không chính xác.