(BĐT) - UBND huyện Lạng Giang (Bên mời thầu) vừa cho biết, trong quý II/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi 3 dự án khu đô thị trên địa bàn với tổng chi phí thực hiện dự kiến 264 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thứ nhất là Dự án Khu đô thị số 1, xã Thái Đào với tổng chi phí thực hiện dự kiến 113,021 tỷ đồng. Thứ 2 là Dự án Khu đô thị số 3, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang với tổng chi phí thực hiện dự kiến 66,071 tỷ đồng. Thứ 3 là Dự án Khu đô thị số 4, xã Thái Đào với tổng chi phí thực hiện dự kiến 84,649 tỷ đồng.