(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang chuẩn bị trình HĐND thông qua danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2021 và về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi bổ sung trong năm 2021 là 9,9 ha để thực hiện 15 dự án. Trong đó, TP. Vũng Tàu có 5 dự án với diện tích 3,93 ha; huyện Châu Đức có 9 dự án với diện tích 4,76 ha; huyện Côn Đảo có 1 dự án với diện tích 1,21 ha. Toàn Tỉnh có 10,77 ha diện tích chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa trong năm 2021 để thực hiện 7 dự án.