(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên khu đất có diện tích 27.643 m2 (Cụm 5) tại Phường 1, TP. Vũng Tàu, với mức giá khởi điểm là 2.312,997 tỷ đồng.
Nhà Thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong 3 cơ sở nhà đất nằm trong khu đất vàng đang được bán đấu giá

Nhà Thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong 3 cơ sở nhà đất nằm trong khu đất vàng đang được bán đấu giá

Tài sản trên đất gồm: Trụ sở Công an TP. Vũng Tàu; Nhà Thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty TNHH Du lịch Sản xuất Thương mại Hương Phong. Riêng đối với tài sản của Công ty TNHH Du lịch Sản xuất Thương mại Hương Phong, UBND Tỉnh đã có quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 phê duyệt hoàn trả giá trị tài sản cho Công ty.

Theo quy hoạch, khu đất được duyệt với mục đích sử dụng 5.400 m2 đất ở đô thị và 22.243 m2 đất thương mại, dịch vụ. Liên quan tới dự án trên đất được duyệt theo quy hoạch, tổng vốn đầu tư là 11.592,441 tỷ đồng, bao gồm 9.279,444 tỷ đồng kinh phí đầu tư thực hiện dự kiến và 2.312,997 tỷ đồng giá khởi điểm đấu giá khu đất.

Người tham gia đấu giá phải tự đề xuất cụ thể lộ trình, hạng mục xây dựng, tương ứng với thời gian thực hiện từ khi được bàn giao đất thực địa đến khi hoàn tất việc xây dựng công trình và đưa vào hoạt động. Người tham gia đấu giá phải tự đề xuất cụ thể về tính chất, chức năng dự án (du lịch, nhà ở, công cộng....) và các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng, mật độ xây dựng, số tầng, chiều cao công trình, hệ số sử dụng đất…đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng đối với khu đất nêu này. Sau khi trúng đấu giá, người trúng đấu giá không được tách thửa theo từng loại mục đích sử dụng đất.

Người tham gia đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí: có vốn thuộc sở hữu cá nhân để thực hiện dự án bằng 35% tổng vốn đầu tư dự án (4.057,354 tỷ đồng), có khả năng huy động số vốn còn lại để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (có giấy xác nhận cam kết cho vay). Việc xác định vốn chủ sở hữu dựa trên báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán (đối với tổ chức) và giấy xác nhận số dư tiền gửi của ngân hàng (đối với hộ gia đình, cá nhân).

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nếu có số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp; Nếu số vốn là tài sản của doanh nghiệp thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá độc lập đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá trị tài sản của cá nhân, doanh nghiệp (văn bản này phải còn hiệu lực trong 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá).

Việc thẩm định đối tượng đủ điều kiện để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, UBND TP. Vũng Tàu, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tỉnh và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Tỉnh thực hiện trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 14/7/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (số 83, đường Đồ Chiểu, Phường 3, TP. Vũng Tàu).