(BĐT) - Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị bán đấu giá khối lượng đất, đá hỗn hợp dôi dư trong quá trình thi công 5 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc tồn đọng khối lượng đất, đá lớn trong phạm vi công trình đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ các gói thầu.
Khối lượng đất, đá tồn đọng tại phạm vi công trình kênh mương huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên tới hơn 740.000 m3. Ảnh minh họa: ST

Khối lượng đất, đá tồn đọng tại phạm vi công trình kênh mương huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên tới hơn 740.000 m3. Ảnh minh họa: ST

Theo Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng khối lượng đất, đá khoảng 741.210 m3, tổng giá khởi điểm là 40,287 tỷ đồng. Các tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham gia về Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 20/5 - 25/5/2021.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc tại Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 với tổng mức đầu tư khoảng 166 tỷ đồng, thời gian thực hiện Dự án là 4 năm.

Tháng 5/2019, Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 5 trong số 8 gói thầu xây lắp thuộc Dự án.

Đến thời điểm hiện tại, các gói thầu đã thi công từ 16 đến 21 tháng. Tuy nhiên, một cán bộ thuộc Trung tâm cho biết, khối lượng thi công mỗi gói thầu chỉ đạt khoảng 10 - 30%, chủ yếu là hạng mục trên kênh. Đối với các hạng mục khác, mặt bằng đang bị cản trở bởi khối lượng đất, đá lớn tồn đọng tại phạm vi công trình.

Cụ thể, khi thực hiện đào đất triển khai các gói thầu để làm kênh mương, một lượng đất, đá rất lớn được đào lên. Trong khi đó, phần đất, đá dùng để bồi lấp lại không đáng kể, dẫn đến dôi dư lượng đất, đá lên tới hơn 740.000 m3.

Theo hướng dẫn của cơ quan quản lý về tài nguyên, cảnh sát môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lượng đất, đá của công trình khi đào lên, bồi đắp lại dự án mà không hết thì không được phép vận chuyển đi đổ thải vì được coi là tài nguyên, khoáng sản.

Vị cán bộ trên cho biết, phần đất, đá dôi dư không thể vận chuyển ra ngoài phạm vi công trình; không đủ bãi để tập kết. Do đó, cơ quan quản lý về tài nguyên, cảnh sát môi trường yêu cầu Chủ đầu tư phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị UBND Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổ chức đấu giá đối với phần đất, đá dôi dư, tạo điều kiện cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để Dự án sớm hoàn thành.

Theo tính toán, nếu bán đấu giá thành công khối lượng đất, đá dôi dư này, các nhà thầu sẽ hoàn thành hạng mục còn lại của 5 gói thầu trong khoảng thời gian từ 9 - 12 tháng nữa. Dự án khó hoàn thành đúng tiến độ. Do đó, Chủ đầu tư đang đề xuất được điều chỉnh, gia hạn thời gian hoàn thành các gói thầu thuộc Dự án.