(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa trao Giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư cho 8 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 3.600 tỷ đồng và 311 triệu USD.
Bà Rịa - Vũng Tàu chứng nhận đầu tư cho 8 dự án

Cụ thể, tại Cụm công nghiệp (CCN) Tóc Tiên, huyện Tân Thành, các dự án được trao Giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư bao gồm: Dự án Nhà máy Sản xuất đồ gỗ nội thất Korea Tech (vốn đầu tư 3 triệu USD); Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng CCN Tóc Tiên (vốn đầu tư 70 tỷ đồng); Dự án Nhà máy Sản xuất tấm bạt, màn (vốn đầu tư 15 triệu USD).