(BĐT) - Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu duy trì cây xanh, thảm cỏ và dịch vụ vệ sinh môi trường, duy trì chiếu sáng trên địa bàn Tỉnh. Tổng giá 2 gói thầu là hơn 248 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu được công bố trúng Gói thầu Duy trì cây xanh, thảm cỏ thuộc Dự án Sự nghiệp kiến thiết thị chính (công tác duy trì hệ thống cây xanh đô thị năm 2020). Giá trúng thầu là 140,216 tỷ đồng. 2 nhà thầu bị loại là Công ty CP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm) và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM (giá đánh giá xếp hạng 2).

Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu được công bố trúng Gói thầu Dịch vụ vệ sinh môi trường và duy trì chiếu sáng năm 2020 thuộc Dự án Sự nghiệp môi trường (dịch vụ vệ sinh môi trường và duy trì, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng năm 2020). Giá trúng thầu là 108,322 tỷ đồng. Công ty CP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa và Công ty CP Đô thị Cần Thơ bị loại do không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm.

Trước đó, Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu chính là nhà thầu trúng Gói thầu số 2 Duy trì cây xanh 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn Tỉnh, giá trúng thầu là 60,612 tỷ đồng. Còn Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu là nhà thầu thực hiện Gói thầu Dịch vụ vệ sinh môi trường và duy trì chiếu sáng 6 tháng cuối năm 2019 với giá trúng thầu là 53,947 tỷ đồng.