(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Theo đó, UBND tỉnh giao UBND thị xã Phú Mỹ làm chủ đầu tư Dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án được phê duyệt gồm 12 gói thầu có tổng giá trị là 217,090 tỷ đồng. Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp chính. Thứ nhất là Gói thầu Xây lắp khu A (diện tích 16,11 ha) với giá gói thầu 74,46 tỷ đồng. Thứ hai là Gói thầu Xây lắp khu B (diện tích 21,01 ha) có giá gói thầu 133,681 tỷ đồng. Cả 2 gói thầu sẽ bắt đầu lựa chọn nhà thầu trong quý I/2021.