(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2016, Tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 144,3 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 5 dự án và giảm vốn cho 2 dự án; thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư 1 dự án.

Trong 3 tháng qua, vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 260 triệu USD. Lũy kế đến tháng 3/2016, vốn đầu tư thực hiện là 11.190 triệu USD, chiếm 41,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trên địa bàn Tỉnh có 297 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 27.035 triệu USD.