Dự kiến trong năm 2022, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thu hồi 5.598,64ha để thực hiện 270 dự án. Còn tỉnh Bình Thuận dự kiến thu hồi hơn 744ha để làm 51 dự án.
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận thu hồi hơn 6.340ha đất để làm dự án

Ngày 1/11, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã có báo cáo UBND tỉnh dự thảo các tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án có thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trong năm 2022.

Theo đó, tổng diện tích đất đề nghị thu hồi trong năm 2022 là 5.598,64ha để thực hiện 270 dự án. Trong đó có 213 dự án chuyển tiếp với 5.204,39ha và 57 dự án đăng ký mới với 394,25ha.

Tổng diện tích đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trong năm 2022 là 76,79ha để thực hiện 31 dự án. Trong đó, TP. Vũng Tàu chuyển mục đích 0,0037ha để thực hiện 1 dự án; TP. Bà Rịa chuyển mục đích 13,71ha để thực hiện 9 dự án; thị xã Phú Mỹ chuyển mục đích 30,84 để thực hiện 5 dự án; huyện Châu Đức chuyển mục đích 0,34ha để thực hiện 1 dự án; huyện Đất Đỏ chuyển mục đích 21,31ha để thực hiện 4 dự án; huyện Long Điền chuyển mục đích 1,83ha để thực hiện 3 dự án; huyện Côn Đảo chuyển mục đích 8,76ha để thực hiện 8 dự án.

Hiện tại, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục rà soát danh mục các dự án, bổ sung thông tin, hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

Trong khi đó, tại tỉnh Bình Thuận, hủy bỏ 17 dự án với diện tích 200,5 ha trong danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện trong năm 2022.

Đồng thời, Bình Thuận chuyển tiếp 45 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau 3 năm chưa thực hiện với diện tích thu hồi đất là 733,71ha; thống nhất 6 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 10,42ha, để thực hiện năm 2022. Riêng đối với danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện năm 2022, thống nhất chỉ thực hiện 13 dự án.

Bà Rịa-Vũng Tàu quy định rõ khu vực được phép chăn nuôi

Ngày 1/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã có báo cáo dự thảo tờ trình, nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu vực dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, khu vực không được phép chăn nuôi các loại vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, trung tâm huyện Côn Đảo, khu vực được xác định theo quy hoạch đô thị thị trấn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các công trình công cộng, điểm dân cư nằm trong quy hoạch trung tâm hành chính các xã đã được thẩm quyền phê duyệt. Vùng được phép nuôi chim yến là vùng nằm ngoài các khu vực nêu trên.

Theo Tiền Phong