(BĐT) - Ngày 28/5, Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (mã chứng khoán: APF) sẽ chốt danh sách cuối cùng thực hiện quyền hưởng cổ tức đợt 2/2020.

Theo đó, Công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán vào ngày 11/6.

Với gần 18,19 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 63,66 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2/2020 cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 1/2021, Công ty đã trả cổ tức đợt 1/2020 cho cổ đông với tỷ lệ 15%.

Năm 2021, Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 4.750 tỷ đồng, giảm 4,6% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 100 tỷ đồng, giảm 51%. Trả cổ tức tỷ lệ 30 - 40%.

Kết thúc quý I/2021, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt 1774,6 tỷ đồng, hoàn thành 37,3% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 53,2 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận Công ty mẹ đạt 46,7 tỷ đồng, hoàn thành 46,7% kế hoạch.