(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn để xây dựng, ban hành Nghị định hướng dẫn riêng đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ý kiến nêu trên được Thủ tướng đưa ra trên cơ sở xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1311/BKHĐT-QLĐT ngày 4/3/2019 về việc xây dựng Nghị định hướng dẫn riêng đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định.

Trước đó, để đảm bảo tuân thủ Hiệp định trong công tác lựa chọn nhà thầu kể từ ngày 14/1/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản ngày 10/1/2019 hướng dẫn thực hiện cam kết về đấu thầu trong Hiệp định. Bản hướng dẫn nêu rõ, trong thời gian từ 14/1/2019 cho đến 31/12/2019, các gói thầu có giá bằng hoặc cao hơn ngưỡng giá quy định sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định. Đơn cử, ở cơ quan mua sắm cấp trung ương, gói thầu xây lắp có giá gói thầu từ 65.000.000 SDR trở lên (khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng) sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định…