(BĐT) - Ngày 26/11, Công ty CP Nam Việt (mã chứng khoán: ANV) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 24/12.

Với hơn 132,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi trên 132,1 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 19% so với cùng kỳ, xuống còn 656 tỷ đồng; lỗ sau thuế hơn 13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 40 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ, xuống còn 2,436 tỷ đồng; lãi trước thuế giảm 43% xuống 80,1 tỷ đồng, lãi sau thuế ghi nhận hơn 74 tỷ đồng.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch mang về 3.900 tỷ đồng doanh thu và 250 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 62% chỉ tiêu doanh thu và 32% chỉ tiêu lợi nhuận.