(BĐT) - Văn phòng HĐND và UBND TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, từ ngày 4/1 đến 11/2/2019 sẽ tổ chức sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Thay thế đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng hệ thống đèn LED trên địa bàn TP. Long Xuyên (hợp đồng BLT).
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Dự kiến, thời gian thực hiện các công việc để Dự án đi vào thi công là 18 tháng, thời gian thi công xây dựng công trình là 6 tháng.

Số tiền bảo đảm dự thầu là 500 triệu đồng, bằng thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc bảo chi (đối với trường hợp đặt cọc).

Mục tiêu của Dự án là triển khai đầu tư thay thế 7.738 bộ đèn cao áp hiện hữu bằng đèn LED trên địa bàn Thành phố Long Xuyên đảm bảo phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; nâng cao hệ thống chiếu sáng công cộng, thân thiện môi trường và hiệu quả kinh tế.