(BĐT) - Ngày 3/12 tới, Công ty CP Sơn Á Đông (mã chứng khoán: ADP) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 3/2020 với tỷ lệ 5%. Ngày thanh toán là ngày 18/12/2020.

Với gần 15,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi ra khoảng 7,7 tỷ đồng trả cổ tức.

Trước đó, Công ty đã tạm ứng 2 đợt cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Đợt 1 vào tháng 7 với tỷ lệ 10% bằng tiền, đợt 2 vào tháng 9 với tỷ lệ 5% bằng tiền. Như vậy, Công ty đã quyết định chi trả cổ tức tổng cộng tỷ lệ 20% bằng tiền cho năm 2020.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận 438 tỷ đồng doanh thu và 56 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần lượt tăng trưởng 5% và 71% so với cùng kỳ 2019.

So với kế hoạch năm đề ra, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và vượt 17% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020.