(BĐT) - Với dự báo tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu chậm lại, ADB nhận định, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam cũng được dự báo sẽ giảm nhẹ, nhưng vẫn được duy trì ở mức khá cao là 6,8% trong năm 2019 và 6,7% trong năm 2020.
ADB dự báo tốc độ tăng trưởng Việt Nam năm 2019 là 6,8%

ADB dự báo tốc độ tăng trưởng Việt Nam năm 2019 là 6,8%

Đánh giá về kinh tế của Việt Nam năm 2018, ông Eric Sidwick, Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam cho biết, nền kinh tế Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2018, do xuất khẩu và nhu cầu nội địa gia tăng mạnh mẽ. Nhờ đó, dự báo tăng trưởng kinh tế nhiều khả năng được giữ vững trong thời gian tới, với sự hỗ trợ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo định hướng xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài và cầu nội địa được duy trì. Động lực tăng trưởng dự kiến sẽ được tiếp tục nhờ những cải cách đang diễn ra để cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích đầu tư tư nhân.

Ông Nguyễn Minh Cường, Chuyên gia kinh tế quốc gia của ADB dự báo, mức tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu chậm lại sẽ tác động tới tốc độ tăng trưởng của Việt Nam. Vì thế, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam được ADB dự báo sẽ giảm nhẹ, nhưng vẫn được duy trì ở mức khá cao là 6,8% trong năm 2019 và 6,7% trong năm 2020. Dự kiến lạm phát ở mức bình quân 3,5% trong năm 2019 và tăng nhẹ lên 3,8% trong năm 2020.

Tuy nhiên, ADB khuyến nghị nguy cơ rủi ro vẫn còn. Những nền kinh tế lớn của thế giới - vốn là các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam - đang suy giảm. Việt Nam là một trong những quốc gia phụ thuộc vào thương mại nhiều nhất trong khu vực, với tổng kim ngạch thương mại đạt gấp đôi quy mô GDP. Ở trong nước, chậm trễ trong tiến trình cải cách các doanh nghiệp nhà nước có thể là lực cản đối với tiềm năng tăng trưởng.

ADB cho rằng, Việt Nam cần chú trọng tăng cường hội nhập các doanh nghiệp tư nhân vào các chuỗi giá trị toàn cầu bởi đây vốn là một trong những thách thức chính sách quan trọng đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

Cùng với đó, cải thiện khả năng tiếp cận nguồn tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), cũng như nâng cao năng lực của DNNVV - gồm cả kỹ năng của người lao động - là những biện pháp quan trọng để DNNVV áp dụng tốt hơn các công nghệ mới và đạt được giá trị gia tăng cao trong các chuỗi giá trị toàn cầu.