(BĐT) - Ngày 6/9 tới, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (mã chứng khoán: ACC) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 24/9.

Như vậy, với 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 15 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Trong quý II/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 141,5 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán cùng với chi phí tài chính tăng khiến lãi ròng trong quý của doanh nghiệp giảm 25%, đạt gần 12 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 5,8% xuống còn 196,2 tỷ đồng. Song nhờ khoản thu nhập khác đạt hơn 20 tỷ đồng, gấp gần 31 lần cùng kỳ dẫn tới lãi ròng tăng 15,8% lên 27,8 tỷ đồng.

Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến cuối quý II/2021 đạt 924,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm.