Năm 2015, lợi nhuận trước thuế của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA-HNX) giảm 11,5% so với cùng kỳ nhưng vẫn vượt 68,6% kế hoạch.
AAA lãi trước thuế 50,6 tỷ đồng, vượt 68,8% kế hoạch

CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA-HNX) công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Năm 2015, AAA đạt doanh thu thuần 1.614 tỷ đồng, tăng 3,46% so với cùng kỳ và vượt 15,28% kế hoạch năm (1.400 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 50,6 tỷ đồng, giảm 11,5% và hoàn thành vượt 68,6% kế hoạch năm (30 tỷ đồng)

Trong năm, lợi nhuận gộp AAA tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên với khoản lỗ từ hoạt động tài chính (27,6 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (41,6 tỷ đồng) đều tăng mạnh lần lượt 56,8% và 15,8%, dẫn tới kết quả lợi nhuận giảm so với năm 2014. 

Phiên giao dịch sáng nay 2/3/2016, giá cổ phiếu AAA tăng 500 đồng (+3,45%) đạt mức 15.000 đồng/CP. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 449.700 đơn vị.

Theo ĐTCK