Vừa mua thành công hơn 1,6 triệu cổ phiếu AAA, ban lãnh đạo CTCP Nhựa môi trường An Phát (AAA-HNX) tiếp tục đăng ký mua thêm 1,3 triệu cổ phiếu.
AAA: Chủ tịch và Phó tổng đăng ký mua tiếp 1,3 triệu cổ phiếu

Giao dịch thực hiện từ 26/2 đến 24/3/2016 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Cụ thể, ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch HĐQT AAA đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, ông Phạm Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu.

Hiện tại, ông Phạm Ánh Dương đang nắm giữ 7.156.300 cổ phiếu AAA, tương đương 14,46% vốn điều lệ Công ty, còn ông Việt sở hữu 3.824.625 cổ phiếu AAA (tỷ lệ 7,73%).

Nếu giao dịch thành công, ông Dương và ông Việt dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại AAAlên lần lượt 15,06% và 9,74%.

Trước đó, từ 22/1 đến 19/2/2016, ông Dương đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu AAA, nhưng chỉ mua thành công 891.600 cổ phiếu.

Trong khi đó, Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc cùng đăng ký mua 750.000 cổ phiếu, nhưng chỉ có Tổng giám đốc Nguyễn Lê Trung mua được 729.000 trên 750.000 cổ phiếu đăng ký mua. Sau giao dịch, ông Trung nắm giữ hơn 4,7 triệu cổ phiếu AAA, tỷ lệ sở hữu tăng 8,02% lên 9,5%.

Đầu tháng 2/2016, AAA đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2015 với doanh thu gần 460 tỷ đồng, tăng trưởng 3,5%, lãi sau thuế 21,3 tỷ đồng, tăng hơn 20 tỷ đồng so với cùng kỳ 2014.

Lũy kế cả năm 2015, AAA đạt 1.616 tỷ đồng doanh thu và 40,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với năm 2014, doanh thu Công ty tăng 3,32%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 15,15%.

Theo ĐTCK