(BĐT) - Số liệu mới nhất của Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng năm 2019 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 892.944 tỷ đồng. Số thu này bằng 76,4% so với dự toán pháp lệnh và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, thu từ dầu thô chiếm 4,91% tổng thu, ước đạt 98,3% dự toán. Theo lý giải của Tổng cục Thuế, số thu này có được chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,7 USD/thùng, cao hơn 4,1% so với dự toán; sản lượng đạt 83,4% dự toán.

Ngoài ra, đến thời điểm này, thu nội địa đã chiếm 95,09% tổng thu, ước đạt 75,6% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo thống kê, có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 75%). Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất, kinh doanh tăng 13,1%.

Trong 9 tháng, toàn ngành Thuế ước thực hiện được 64.869 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 369.520 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 39.000 tỷ đồng...