(BĐT) -  Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng năm 2020, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài (ĐTRNN) đăng ký mới và điều chỉnh đạt 432,12 triệu USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2019.
9 tháng năm 2020, đầu tư ra nước ngoài đạt 432,12 triệu USD

Cụ thể, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, từ đầu năm đến ngày 20/9/2020, 96 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 268,35 triệu USD (giảm 12,8% so với cùng kỳ) và 28 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 163,76 triệu USD (tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2019).

Riêng trong tháng 9/2020, có 10 dự án được cấp GCNĐKĐT mới và 3 lượt dự án điều chỉnh, với tổng vốn ĐTRNN đăng ký mới và tăng thêm đạt 101,9 triệu USD (giảm 59,8% so với tháng 8/2020).

Các nhà đầu tư Việt Nam đã ĐTRNN ở 13 lĩnh vực. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu, với 10 dự án cấp mới và 7 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký 227,7 triệu USD, chiếm 52,7% tổng vốn đầu tư. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư 62,5 triệu USD, chiếm 14,5%; tiếp theo là các lĩnh vực hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; dịch vụ lưu trú và ăn uống;…

25 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020. Dẫn đầu là Đức với 4 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 92,6 triệu USD, chiếm 21,4% tổng vốn đầu tư. Úc đứng thứ hai với 71,7 triệu USD, chiếm 16,6%. Tiếp theo là Hoa Kỳ, Lào, Myanmar…