(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Trong quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 633,2 tỷ đồng, giảm 25%; lợi nhuận sau thuế đạt 247,9 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 2.453,9 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 1.347,4 tỷ đồng, chiếm 55% tổng doanh thu; doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời đạt 698,9 tỷ đồng, chiếm 28%. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của Công ty đạt 728,8 tỷ đồng, giảm 24%.

Đến cuối quý III/2021, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 10% so với hồi đầu năm lên hơn 15.266 tỷ đồng.