(BĐT) - Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến hết tháng 9 năm nay, tổng số vốn vay ODA của Nhật Bản đã giải ngân cho Việt Nam là 62,888 tỷ yên.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Có 4 dự án hợp tác kỹ thuật đã hoàn thành và 31 dự án đang triển khai, trong đó có 2 dự án mới là Dự án Xây dựng hoạt động nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh; Dự án Đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Về các dự án viện trợ không hoàn lại, có 4 dự án đang triển khai, trong đó có 1 dự án mới là Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam trị giá 7,45 tỷ yên.

Về dự án đề xuất từ các doanh nghiệp tư nhân của Nhật Bản, có 9 dự án đã hoàn thành, 35 dự án đang triển khai, trong đó có 11 dự án mới.

Về Chương trình đối tác phát triển, có 3 dự án đã hoàn thành, 23 dự án đang triển khai, trong đó có 4 dự án mới. Hiện có 68 tình nguyện viên Nhật Bản đang hoạt động, trong đó có 28 tình nguyện viên mới được cử sang Việt Nam.