(BĐT) - Công ty CP Thủy điện Hủa Na vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu đạt 178,5 tỷ đồng, giảm 98,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp của Công ty đạt 75 tỷ đồng, giảm 16,2%. Tổng các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp quý III của Công ty ở mức 30,7 tỷ đồng, giảm 19%. Kết quả, Công ty lãi trước thuế 45,7 tỷ đồng trong quý III/2021, giảm 12% so với quý III/2020.
9 tháng 2021, Thủy điện Hủa Na báo lãi 89,4 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

9 tháng 2021, Thủy điện Hủa Na báo lãi 89,4 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty lãi trước thuế 89,4 tỷ đồng. Đây là con số tích cực so với mức lỗ 47,5 tỷ đồng của 9 tháng năm 2020.

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 3.959 tỷ đồng.