(BĐT) - Ngày 10/4, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh cho 9 bệnh nhân mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 137/255 trường hợp. Như vậy, số ca khỏi bệnh đã chiếm đến 53,7% trong tổng số ca bệnh.

9 bệnh nhân gồm: BN25; BN86; BN94; BN148; BN194; BN202, BN205; BN249; BN237.

1. BN25: Nữ, 50 tuổi, Quốc tịch Anh.

- Vào viện ngày 08/3/2020

- Xét nghiệm: Kết quả xét nghiệm đã 4 lần âm tính vào các ngày 02/04; 03/04; 05/04; 07/04/2020.

- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, tim nhịp đều.

2. BN86: Nữ, 54 tuổi, ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

- Vào viện ngày 20/3/2020.

- Xét nghiệm: Kết quả xét nghiệm đã 4 lần âm tính vào các ngày 25/03; 26/03; 29/03; 06/04/2020.

- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

3. BN94: Nữ, 64 tuổi, ở Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang.

- Xét nghiệm: Ngày 01/04/2020: Dương tính, ngày 04/04/20: Âm tính; ngày 07/04/2020: Âm tính.

- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

4. BN 148: Nam, 58 tuổi, Quốc tịch Pháp.

- Xét nghiệm: Ngày 31/03/2020: Dương tính, ngày 03/04/2020: Âm tính, ngày 06/04/2020: Âm tính.

-Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt không ho, không khó thở.

5. BN194: 42 tuổi, Nữ ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. (Nhân viên canteen Bệnh viện Bạch Mai)

-Vào viện ngày 30/3/2020.

- Xét nghiệm: ngày 02/04/2020: Âm tính, ngày 5/04/20: Âm tính, ngày 08/04/2020: Âm tính.

-Hiện tại: Bệnh nhận tỉnh, tiếp xúc được, Không sốt, không ho, không khó thở.

6. BN202: Nữ, 57 tuổi ở Hưng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nôi.(Nhân viên canteen Bệnh viện Bạch Mai).

- Vào viện ngày 29/3/2020.

- Xét nghiệm: ngày 01/04/2020: Âm tính, ngày 04/04/2020: Âm tính, ngày 07/04/2020: Âm tính.

- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

7. BN205: Nam, 37 tuổi ở Yên Thọ- Yên Định – Thanh Hóa (nhân viên canteen Bệnh viện Bạch Mai).

- Vào viện ngày 31/3/2020.

- Xét nghiệm: ngày 31/03/20: Âm tính, ngày 03/04/2020: Âm tính ngày, 06/04/20: Âm tính.

- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tổn ổn định.

8. BN249: Nam, 55 tuổi ở Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An.

-Vào viện ngày 23/3/2020.

- Xét nghiệm: ngày 02/04/2020: Âm tính, ngày 03/04/2020: Âm tính, ngày 06/04/2020: Âm tính.

- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt.

9. BN237: Nam, 64 tuổi, Quốc tịch Thụy Điển.

- Vào viện ngày 03/4/2020.

- Xét nghiệm: 01/04/2020: Dương tính, ngày 03/04/2020: Âm tính, ngày 06/04/2020: Âm tính.

- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không tức ngực, không khó thở.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.